TERMINI D’USO

Säännöt ja ehdot

 

Käyttöehdot, tiedonannot ja muutokset

Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla, käyttäjän käynti ja mikä tahansa tietosuojaa koskeva riita on tämän tiedonannon ja käyttöehtojen alainen, mukaan lukien vastuunrajoitukset, riidanratkaisu ja Suomen lain soveltaminen. Toimintamme muuttuu jatkuvasti, kuten myös tämä tiedonanto ja nämä käyttöehdot. Keräämiämme tietoja käytetään käyttöhetkellä voimassa olevien tietosuojaperiaatteiden ja rekisteriselosteen mukaisesti. Saatamme tiedottaa käyttöehdoistamme sähköpostitse, mutta kehotamme käyttäjää käymään usein sivustollamme nähdäkseen viimeisimmät muutokset.

Suojattu tietoliikenne

Kaikilla sivustoilla, jonka välityksellä käsitellään henkilötietoja (kuten luottokortin numero, nimi ja osoite) käytetään SLL-suojausta. SLL-suojaus on alan standardi ja yksi parhaista suojausohjelmistoista turvalliseen kaupankäyntiin.

Yksityisyytesi suojelu on meille tärkeää

Tietosuojaperiaatteemme tiivistävät ja selventävät sitoumustamme. Niistä käyttäjä voi lukea miten suojelemme käyttäjän yksityisyyttä, käsittelemme henkilötietoja ja miten käyttäjä voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Huolehdimme yksityisyyden suojaamisesta, jotta käyttäjä voisit parhaiten käyttää vuorovaikutteista palveluamme.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa lupa sähköiseen suoramarkkinointiin. Emme lue käyttäjän yksityisiä viestejä. Emme hyödynnä tai luovuta tietoja siitä, millä sivustoilla käyttäjä vierailee. Emme luovuta käyttäjän puhelinnumeroa, luottokorttitietoja tai käyttäjänimiä koskevia tietoja. Käyttäjä voi muuttaa henkilökohtaisia yhteys- ja laskutustietojaan milloin tahansa.

Saatamme käyttää tietoja siitä, millaisia tuotteita käyttäjä ostaa kohdistaaksemme käyttäjälle muita häntä kiinnostavia tuotetarjouksia, jollei käyttäjä ole kieltänyt sähköistä suoramarkkinointia. Emme luovuta ostotietoja kolmansille. Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, miten käyttäjän henkilötietoja käytetään.

Käytämme suojattua tietotekniikkaa sekä kontrolloimme ja rajoitamme työntekijöiden pääsyä tietoihin turvataksemme henkilötiedot.

Informoimme henkilötietojen käsittelystä muun muassa tietosuojaperiaatteissamme sekä rekisteriselosteessa.

Kilpailut

Syöttäessäsi henkilökohtaiset tietosi kilpailulomakkeeseen annat Rimmelille oikeuden ilmoittaa mahdollisesta voitosta antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Saatamme olla yhteydessä sähköpostitse osallistumaasi kilpailuun liittyvissä asioissa. Sähköpostiosoitettasi ei lisätä Rimmelin markkinointitietokantaan ilman suostumustasi.

Käyttöehdot

Tervetuloa Coty Services UK Ltd:n (jäljempänä ”Coty”) Rimmel -brändin suomalaiselle sivustolle, jota Berner Oy Suomessa ylläpitää. Coty ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat palveluitaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä vierailee sivustolla ja käyttää sivustoa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä ehdot. Lue ne siis tarkasti. Käyttäessään mitä tahansa nykyistä tai tulevaa palvelua tai vieraillessaan minkä tahansa yhteistyökumppanimme verkkosivuilla (sisältyvät ne näille verkkosivuille tai eivät), käyttäjän tulee myös noudattaa kyseisten muiden palvelujen tai yritysten tai verkkosivujen ohjeistusta ja ehtoja, mukaan lukien mitkä tahansa niiden soveltuvat tietosuojaperiaatteet, jotka saattavat erota tämän sivuston vastaavista ehdoista.

Yksityisyys

Käyttäjää kehotetaan tutustumaan tietosuojaperiaatteisiimme sekä rekisteriselosteeseen, jotka koskevat myös sivuston käyttöä.

Tekijänoikeudet

Kaikki tämän sivuston sisältö, mukaan lukien mutta rajoittumatta teksteihin, kuviin, videoihin, logoihin, painikkeisiin, äänileikkeisiin, digitaalisiin latauksiin, tietokantoihin ja ohjelmiin, on Cotyn tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta ja Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa. Kaikki tällä sivustolla käytetyt ohjelmistot ovat Cotyn tai sen ohjelmistontuottajien omaisuutta ja Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamia.

Tavaramerkit

Sivustollamme käytetyt tunnukset ovat Cotyn tai sen yhteistyökumppaneiden (mukaan lukien lisenssinantajat) rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tällä sivustolla näkyvät tavaramerkit, jotka eivät ole Cotyn tai sen konserniin kuuluvien yhtiöiden omaisuutta, kuuluvat asianmukaisille merkinhaltijoilleen, eivätkä sellaisenaan osoita, että merkinhaltija olisi kytköksissä Cotyyn tai sen konserniyhtiöihin, niiden sponsoroima tai yhteistyökumppani.

Pääsy sivustolle ja oikeus käyttää sivustoa

Käyttäjällä on rajoitettu oikeus vierailla sivustolla ja käyttää sitä henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Sivuston tai sen osan muuttaminen taikka muu lataaminen kuin välimuistiin tallentaminen on käyttäjältä kielletty ilman Cotyn nimenomaista kirjallista lupaa. Tässä myönnetty rajoitettu oikeus vierailla sivustolla ja käyttää sitä ei pidä sisällään: minkäänlaista sivuston tai sen sisällön jälleenmyymistä tai kaupallista käyttöä; minkään tuotelistausten, -kuvausten tai -hintojen keräämistä tai käyttämistä; mitään tämän sivuston tai sen sisällön perusteella johdettua käyttöä; tilitietojen mitään lataamista tai kopioimista toisen myyjän hyväksi; tai minkään tiedonlouhintatyökalujen, robottien tai vastaavien tiedonkeruu- ja tiedoneristämistyökalujen käyttöä. Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa: monistaa, toisintaa, kopioida taikka muutoin valmistaa kappaleita; myydä, jälleenmyydä tai muutoin saattaa yleisön saataviin; käyttää tai muuten hyväksikäyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman Cotyn nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa myöskään kehystää tai käyttää kehystystekniikoita linkittääkseen mitään tuotemerkkejä, logoja tai muuta yksinoikeudella suojattua tietoa (mukaan lukien kuvat, teksti, sivuston sommittelu tai muoto) ilman Cotyn nimenomaista kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää mitään metatunnisteita tai mitään muuta ”piilotettua tekstiä”, johon sisältyy nimemme tai tavaramerkkimme ilman Cotyn nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli käyttäjä syyllistyy sivuston luvattomaan käyttöön, Cotyn käyttäjälle myöntämä pääsy sivustolle ja sivuston käyttöoikeus päättyy välittömästi. Käyttäjällä on rajoitettu, peruutettavissa oleva ja ei-yksinomainen oikeus luoda hyperlinkki Cotyn kotisivuille, mikäli linkki ei esitä Cotya, sen yhteistyökumppaneita tai niiden tuotteita tai palveluja virheellisellä, harhaanjohtavalla, halventavalla tai loukkaavalla tavalla tai millään muulla tavalla, jota Coty yksinomaisen harkintansa perusteella pitää paheksuttavana. Käyttäjällä ei ole lupaa käyttää mitään Cotyn logoa tai muuta yksinoikeudella suojattua kuvaa tai tuotemerkkiä linkin osana ilman Cotyn nimenomaista kirjallista lupaa.

Arvostelut, kommentit, yhteydenotot ja muu sisältö

Sivuston käyttäjät voivat tuottaa arvosteluja, kommentteja ja muuta sisältöä; lähettää e-kortteja ja muita yhteydenottoja; sekä lähettää ehdotuksia, ideoita, kommentteja, kysymyksiä tai muita tietoja, mikäli sisältö ei ole laitonta, säädytöntä, uhkaavaa, herjaavaa, yksityisyyttä loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muuten kolmansia tahoja loukkaavaa tai paheksuttavaa eikä sisällä ohjelmistoviruksia, poliittista kampanjointia, mainoksia, ketjukirjeitä tai minkäänlaista roskapostia. Sivustolla ei saa käyttää valheellista sähköpostiosoitetta, valheellisesti esiintyä toisena henkilönä tai minään yrityksenä tai muuten johtaa harhaan kortin tai muun sisällön alkuperän suhteen. Coty varaa oikeuden (mutta sillä ei ole velvollisuutta) poistaa tai muokata kyseistä sisältöä yksinomaisen harkintansa perusteella.

Mikäli käyttäjä lähettää sivuston välityksellä sisältöä tai materiaalia, käyttäjä antaa Cotylle ja sen yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, jatkuvan, peruuttamattoman ja edelleen luovutettavissa olevan oikeuden korvauksetta käyttää, toisintaa, valmistaa kappaleita, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, levittää, asettaa esille ja saattaa yleisön saataville kyseistä sisältöä, joko muuttamattomana tai muutettuna taikka käännöksenä tai muunnelmana, taikka luoda sen perusteella uutta sisältöä maailmanlaajuisesti mitä tahansa välinettä tai alustaa käyttäen. Käyttäjä antaa Cotylle ja sen yhteistyökumppaneille sekä niille, joille Coty luovuttaa oikeuden edelleen, oikeuden käyttää harkintansa perusteella käyttäjän kyseisen sisällön yhteydessä antamaa nimeä. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että käyttäjä omistaa tai muuten kokonaisuudessaan määrää kaikista oikeuksista lähettämäänsä sisältöön; sisältö on oikeaa; lähetetyn sisällön käyttö ei riko näitä periaatteita eikä aiheuta kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle vahinkoa; ja että käyttäjä vapauttaa Cotyn ja sen yhteistyökumppanit, mukaan lukien lisenssinantajat, kaikesta käyttäjän lähettämästä sisällöstä aiheutuvasta vastuusta, mukaan lukien puolustamisesta aiheutuvista asianajajakuluista. Cotylla on oikeus, muttei velvollisuutta, valvoa ja muokata tai poistaa mikä tahansa toiminto tai sisältö yksinomaisen harkintansa perusteella. Coty ei vastaa eikä ole korvausvastuussa mistään käyttäjän tai kolmannen tahon lähettämästä sisällöstä.

Tekijänoikeusvalitukset

Coty ja sen yhteistyökumppanit kunnioittavat muiden tekijänoikeuksia. Mikäli käyttäjä katsoo, että käyttäjän tuottamaa sisältöä on kopioitu tavalla, joka täyttää tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkit, käyttäjää kehotetaan lähettämään Cotylle tarkat tiedot vaateestaan.

Tuotekuvaukset

Coty ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät olemaan mahdollisimman tarkkoja. Coty ei kuitenkaan takaa, että kuvaukset tai muu sivuston sisältö on täsmällistä, täydellistä, luotettavaa, ajan tasalla olevaa tai virheetöntä.

Muut yritykset

Muut osapuolet kuin Coty ja sen konserniyhtiöt, esimerkiksi muut yritykset ja yksityishenkilöt, voivat ylläpitää kauppaa ja tarjota palveluita tai tuotteita tällä sivustolla. Lisäksi Coty voi sisällyttää sivustolle linkkejä yhteistyöyritysten ja tiettyjen muiden yritysten verkkosivuille. Coty ei vastaa minkään kyseisten yritysten tai yksityishenkilöiden tuotteiden tai verkkosivujen sisällön tarkistamisesta tai arvioinnista eikä anna mitään takuita niitä koskien. Coty ei vastaa tai ole korvausvastuussa mistään näiden verkkosivujen tai minkä tahansa muun kolmannen tahon verkkosivun toimista, tuotteista ja/tai sisällöstä. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua jokaisen verkkosivun tietosuojaperiaatteisiin ja muihin käyttöehtoihin.

Vastuuvapautuslauseke ja vastuunrajoitukset

COTY TUOTTAA TÄMÄN SIVUSTON SELLAISENAAN JA SITEN KUIN KULLOINKIN ON SAATAVILLA. COTY EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA SIVUSTON TOIMINNASTA TAI SIVUSTOLLA ESITETYSTÄ TIEDOSTA, SISÄLLÖSTÄ, MATERIAALEISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA. KÄYTTÄJÄ SUOSTUU NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÄMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. COTY SANOUTUU IRTI NIIN LAAJASTI KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN EPÄSUORIIN TAKUISIIN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. COTY EI ANNA TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, SEN PALVELIMET TAI COTYN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖPOSTIT EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. COTY EI VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN SUORIIN, EPÄSUORIIN, OHEIS-, RANGAISTUSLUONTEISIIN JA VÄLILLISIIN VAHINGOIHIN. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAIT EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA TAI TIETTYJEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA. MIKÄLI NÄITÄ LAKEJA SOVELLETAAN KÄYTTÄJÄÄN, OSA TAI KAIKKI YLLÄ MAINITUISTA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEISTA, POIS RAJAAMISISTA TAI RAJOITUKSISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ JA KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA TÄYDENTÄVIÄ OIKEUKSIA. SOVELTUVA LAKI

Käymällä tällä sivustolla käyttäjä suostuu siihen, että näihin käyttöehtoihin ja mihin tahansa käyttäjän ja Cotyn tai sen yhteistyökumppaneiden väliseen erimielisyyteen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Coty Inc. ja sen osakkuusyhtiöt ja tytäryritykset (yhdessä ”Coty”) eivät vastaa Rimmel London -verkkosivuston blogeissa julkaistuista teksteistä, kuvista, videotiedostoista, äänitiedostoista eivätkä muusta aineistosta (yhdessä ”aineisto”). Blogeissa julkaistu aineisto ei välttämättä edusta Cotyn eikä sen osastojen, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden, johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, edustajien, sopimuskumppanien tai toimittajien näkemyksiä, ajatuksia tai mielipiteitä. Coty irtisanoutuu kaikesta blogeissa julkaistuun aineistoon liittyvästä vastuusta. Blogien kirjoittajat sitoutuvat korvaamaan kaikki julkaistusta aineistosta tai laittomuuksista aiheutuvat tai niihin liittyvät vahingot, menetykset ja kulut sekä vapauttamaan Cotyn kaikesta vastuusta. Coty pidättää oikeuden toimittaa, muuttaa tai poistaa aineistoa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki aineisto on julkaistava ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa, ja se saattaa kuulua tekijänoikeuslakien piiriin. Blogikirjoituksen sisältämiin tietoihin sovelletaan Cotyn sivustojen Yksityisyyskäytäntöjä. Julkaistua aineistoa ei saa monistaa eikä jakaa missään muodossa ilman Cotylta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Jäsenet voivat poistaa henkilötietojaan sisältävää aineistoa noudattamalla Yhteystiedot-sivun ohjeita (Henkilötietojen poistaminen).

Coty ei ole missään tapauksessa vastuussa tai eikä korvausvelvollinen mistään suorista tai välillistä vahingoista eikä satunnaisvahingoista, erityisvahingoista, rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista tai muista vahingoista, paitsi siinä laajuudessa kuin kuolemantapaus tai tapaturma johtuu tämän blogin ylläpitoon liittyvästä laiminlyönnistä.

Tahallista tuottamusta lukuun ottamatta Coty ei ole vastuussa a) puhelimien, sähkölaitteiden, laitteiden tai ohjelmistojen, verkon, Internetin tai tietokoneiden toimintahäiriöistä, teknisistä vioista eikä inhimillisistä virheistä, joita saattaa sattua kirjoitusten käsittelyssä, eikä kirjoitusten tai muun tiedon epätarkasta tallentumisesta tai tallennuksen epäonnistumisesta tai muusta tietojen menetyksestä, b) epäonnistuneesta, epätäydellisestä, vääristyneestä, viallisesta tai viivästyneestä tiedonsiirrosta tietokoneiden välityksellä, c) kadonneista, viivästyneistä, väärään paikkaan päätyneistä, vääristyneistä, puutteellisista tai epäselvistä kirjoituksista eikä d) mistään Cotyn hallinnan ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat aiheuttaa blogin toiminnan keskeytymisen tai häiriintymisen.

SIVUSTON PERIAATTEET, MUUTOKSET JA SOPIMUKSEN TULKINTA

Käyttäjää kehotetaan tutustumaan tällä sivustolla julkaistuihin muihin periaatteisiimme ja rekisteriselosteeseen. Nämä periaatteet pätevät myös käydessäsi Cotyn muilla verkkosivuilla. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia sivustoomme, periaatteisiimme ja näihin käyttöehtoihin milloin tahansa. Mikäli jokin näistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa ei noudateta eikä se vaikuta minkään muun ehdon pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.